Umre Nedir?

Umre ibadeti Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik vb. gibi ahlaki güzellikleri yaşama imkanı sunar.

Umre, ziyaret etmek manasına olup "Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihramlı olarak, Kâbe’yi tavaf etmek, sa’y yapmak, (Safa ile Merve arasında) tıraş olmaktır.

Umre: Hac ayları dışında yapılan KÜÇÜK HAC olarak kabul edilir.